Felhívás kivitelezési munkálatokra - VIZESBLOKK

2023. május 03.
1311
thelittlebird_product_257747_230117160156_872243

FELHÍVÁS KIVITELEZÉSI MUNKÁKRA

Az EGERERDŐ Zrt. (3300, Eger, Kossuth Lajos u. 18.) a Központi épületében található vizesblokkok felújítására kivitelezői pályázatot hirdet.

Pályázni az alábbi módon lehetséges:

 1. A Tásaságunk bankszámlaszámára 20.000 + ÁFA Ft pályázati díj átutalása (10300002-10640630-49020014)
 • a közlemény rovatban az alábbi megnevezéssel: Központi irodaház vizesblokkok felújítása
 • a pályázati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot kérem küldje meg az alábbi e-mai címre: beres.miklos@egererdo.hu
 • a befizetésről szóló számla elkészítéséhez szükséges adatokat megküldeni szíveskedjen

 1. Ezt követően Társaságunk megküldi a teljes tervdokumentációt, illetve az árazatlan költségvetést.

 1. A pályázati csomag megvásárlásának határideje: 2023. május 12. 12:00 (az átutalásnak ezen időpontig kell megtörténnie).

 1. A helyszíni bejárás időpontja 2023. május 15. 9:00

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. május 22. 12:00 óra (személyesen az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. Központ Titkárságán (3300, Eger, Kossuth Lajos u. 18.), vagy postai úton, a postai úton megküldött pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 A borítékon kéjük feltüntetni: „Vizesblokkok felújítása”, egyéb adatot nem tartalmazhat.

 1. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai, azok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:
 • A pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nettó Ft (magyar forintban (HUF) meghatározva).
 • Hasonló kivitelezési díj esetében (±10%) az ajánlatkérő egyszeri versenytárgyaláson fogja meghatározni a rangsort.

     7. Kivitelezői szerződés nem köthető azzal az ajánlattevővel, 

 •  csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
 •  ajánlattevő tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették,
 •  az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 178. §- nak 20.pontja szerinti, hatvan napnál régebbi lejárt esedékességű tartozással rendelkezik,
 • Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.évi CIV.t örvény 5§ (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
 •  munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok megsértése miatt két évre visszamenőleg bírsággal sújtották.
 • állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi- három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.

         8. Az ajánlatok nyilvános bontásának ideje, helye:2023. május 23. 09.30 óra EGERERDŐ Zrt, 3300.Eger, Kossuth u.18. tanácsterem.

         9. Az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati felhívását bármikor, indoklás nélkül visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

     10. Ajánlatkérő ajánlattevők értesítésének módjaként az elektronikus kézbesítést jelöli meg.

     11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló   határidő lejártakor kezdődik.

    12. Az ajánlattételi eljárásban csak olyan jogi, illetve természetes személy vehet részt ajánlattevőként, aki vállalja az EGERERDŐ Erdészeti Zrt.-vel szemben bármilyen jogügyletből kifolyólag fennálló lejárt tartozását legkésőbb az ajánlatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén az ajánlattevőt ki kell zárni az ajánlattételi eljárásból.

  13. A pályázati kiírás az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. honlapján , illetve facebook oldalán kerül meghirdetésre. ( www.egererdo.hu, www.facebook.com/egererdo )

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása